ΥΕΤΟΣ Α.Ε.

English


Εταιρεία

Η μελετητική εταιρεία ΥΕΤΟΣ ιδρύθηκε το 2001 στη Θεσσαλονίκη, από τον Δρ. Άνθιμο Σπυρίδη Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό M.Sc., Ph.D. & την κα Βασιλική Κουτάλου Γεωλόγο M.Sc. με τη μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας, ενώ τον Ιούλιο του 2016 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το 2018 ιδρύεται το πρώτο υποκατάστημά της στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων καθώς και στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έως σήμερα απαριθμεί περισσότερους από 1.700 κωδικούς έργων - μελετών διαφόρων ειδικοτήτων.


Περισσότερα σχετικά με το εταιρικό μας προφίλ εδώ

Δράσεις - Ποιότητα

Ο ΥΕΤΟΣ έχοντας επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τις δραστηριότητες και τις εγκαταστάσεις του, στελεχώνεται από μόνιμα μέλη, άνω των 60 συνολικά, τα οποία είναι επιστήμονες με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και απαρτίζουν τα τμήματα της εταιρείας.

Επικοινωνία

Τηλ.: (+30) 2310 250601-3
Fax:   (+30) 2310 230428
Email: yetos@otenet.gr

* Απαιτούμενα πεδία
Life Agro Clima Water
Life So.S.
Sustainable Water Treatment and Nutrient Reuse Options